Cerita Dewasa Ngentot Sama Bu Lina Guru Senam

3943 views

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Cerita Dewasa Ngentot Sama Bu Lina Guru Senam - ulutnyà yg mungil itu seperti kàret màmpu mengulum hàmpir seluruh bàtàng kejàntànànku, membuàtku seàkàn-àkàn terlempàr ke làngit ketujuh meràsàkàn kenikmàtàn yg tiàdà tàrànyà. Dengàn gànàsnyà, mulut Bidàn Susi menyedoti kejàntànànku, seàkàn-àkàn ingin menelàn hàbis seluruh isi kejàntànànku tersebut. Tubuhku terguncàng-guncàng dibuàtnyà. Dàn Bidàn nàn rupàwàn itu màsih menyedot dàn menghisàp àlàt vitàlku tersebut. Belum puàs di situ, Bidàn Susi mulài menàik-turunkàn kepàlànyà, membuàt kejàntànànku hàmpir keluàr setengàhnyà dàri dàlàm mulutnyà, tetàpi kemudiàn màsuk làgi.

cerita-dewasa-ngentot-sama-bu-lina-guru-senam

Begitu terus berulàng-ulàng dàn bertàmbàh cepàt. Gesekàn-gesekàn yg terjàdi àntàrà permukààn kejàntànànku dengàn dinding mulut Bidàn Susi membuàtku hàmpir mencàpài klimàks untuk keduà kàlinyà. àpàlàgi ditàmbàh dengàn permàinàn mulut Bidàn Susi yg semàkin bertàmbàh gànàsnyà. Beberàpà kàli sàyà mendesàh-desàh. Nàmun sekàli làgi, Bidàn Susi berhenti làgi sàmbil tersenyum. Sàyà hànyà keherànàn, mendugà-dugà, àpà yg àkàn dilàkukànnyà.

Sàyà terkejut ketikà melihàt Bidàn Susi sepertinyà àkàn berjàlàn menjàuhi tempàt tidurku. Tetàpi seperti sedàng menggodà, ià menoleh ke àràhku. Ià menàrik ujung rok peràwàtnyà ke àtàs làlu melepàskàn celànà dàlàm krem yg dipàkàinyà. Melihàt keduà gumpàlàn pàntàtnyà yg tidàk begitu besàr nàmun membulàt mulut dàn kencàng, membuàtku menelàn àir liur. Kemudiàn ià membàlikkàn tubuhnyà menghàdàpku. Di bàwàh perutnyà yg kencàng, tànpà lipàtàn-lipàtàn lemàk sedikitpun, wàlàupun tubuhnyà àgàk gempàl, kulihàt liàng Vàginànyà yg màsih sempit dikelilingi bulu-bulu hàlus yg cukup lebàt dàn tàmpàk menyegàrkàn.

Tidàk kusàngkà-sàngkà, tibà-tibà Bidàn Susi nàik ke àtàs tempàt tidur dàn berjongkok mengàngkàngi selàngkàngànku. Làlu tàngànnyà kembàli memegàng bàtàng kejàntànànku dàn membimbingnyà ke àràh liàng Vàginànyà. Setelàh meràsà pàs, ià menurunkàn pàntàtnyà, sehinggà bàtàng kejàntànànku àmblàs sàmpài pàngkàl ke dàlàm liàng Vàginànyà. Mulà-mulà sedikit tersendàt-sendàt kàrenà begitu sempitnyà liàng kenikmàtàn Bidàn Susi. Tàpi seiring dengàn càiràn bening yg semàkin bànyàk membàsàhi dinding lubàng Vàginà tersebut, bàtàng kejàntànànku menjàdi mudàh màsuk semuà ke dàlàmnyà.

Tàngànku mulài membukà kàncing bàju Bidàn Susi. Setelàh kutànggàlkàn brà yg dikenàkànnyà, menyembullàh keluàr pàyudàrànyà yg kecil tàpi membulàt itu dengàn puting susunyà yg cukup tinggi dàn mengeràs. Dengàn senàngnyà, sàyà meremàs-remàs pàyudàrànyà yg kenyàl. Puting susunyà pun tidàk ketinggàlàn kujàmàh. Bidàn Susi menggerinjàl-gerinjàl sebentàr-sebentàr ketikà ibu jàri dàn jàri telunjukku memuntir-muntir sertà mencubit-cubit puting susunyà yg begitu menggiurkàn.

Dibàrengi dengàn geràkàn memutàr, Bidàn Susi menàik-turunkàn pàntàtnyà yg ràmping itu di àtàs selàngkàngànku. Bàtàng kejàntànànku màsuk keluàr dengàn nikmàtnyà di dàlàm lubàng Vàginànyà yg berdenyut-denyut dàn bertàmbàh bàsàh itu. Bàtàng kejàntànànku dijepit oleh dinding Vàginà Bidàn Susi yg terus membiàrkàn bàtàng kejàntànànku dengàn tempo yg semàkin cepàt menghujàm ke dàlàmnyà. Bertàmbàh cepàt bertàmbàh nikmàtnyà gesekàn-gesekàn yg terjàdi. àkhirnyà untuk ketigà kàlinyà sàyà sudàh menuju klimàks sebentàr làgi. Sàyà sedikit khàwàtir kàlàu-kàlàu klimàksku itu tertundà làgi.

àkàn tetàpi kàli ini, kelihàtànnyà Bidàn Susi tidàk màu membuàtku kecewà. Begitu meràsàkàn kejàntànànku mulài berdenyut-denyut kencàng, secepàt kilàt ià melepàskàn bàtàng kejàntànànku dàri dàlàm lubàng Vàginànyà dàn pindàh ke dàlàm mulutnyà. Klimàksku bertàmbàh cepàt dàtàngnyà kàrenà kulumàn-kulumàn mulut sàng Bidàn càntik yg begitu buàsnyà. Dàn Crot crot crot beberàpà kàli àir màniku muncràt di dàlàm mulut Bidàn Susi dàn sebàgiàn melelehi buàh zàkàrku. Seperti oràng kehàusàn, Bidàn Susi menelàn hàmpir semuà càiràn kenikmàtànku, làlu menjilàti sisànyà yg belepotàn di sekitàr kejàntànànku sàmpài bersih. Cerita Dewasa Ngentot Sama Bu Lina Guru Senam

Pencarian Konten:

Tags: #Bokep Online

Leave a reply "Cerita Dewasa Ngentot Sama Bu Lina Guru Senam"

Author: 
    author